Adrian Cioflâncă

My blogs

About me

Industry Science
Occupation cercetător științific
Location București, București, Romania
Introduction Director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. Membru în Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitățiii. Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" (suspendat pe durata funcției publice). Membru în Comisia Wiesel şi expert în Comisia Tismăneanu, coautor al Rapoartelor Finale ale celor două comisii. Membru în delegaţia României la Holocaust Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. Colaborator la diferite publicaţii.
Interests istorie actualitate