Justín SK.

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Science
Location Slovakia
Interests - Minerálogia - Ochrana živej a neživej prírody - Turistika - Fotografovanie
Favorite Music Klasicka hudba