SongHuongNuiNgu

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction đht là một người con gái Huế , thích thơ văn và mới tập tểnh viết , và chỉ viết những con chữ rơi từ đầu xuống tay , nên thơ văn không được mượt mà . Xin người đọc tha thứ . Chỉ có một điểm đáng ghi là đht viết rất thật những tâm tình của mình , về tình yêu , rất thủy chung .Trang Huyền Thoại Sông Trăng là nơi hò hẹn của những vần thơ của những nhà thơ đht yêu chuộng và đưa về đây như là kỷ niệm . Nếu những nhà thơ nào thích đht đưa thơ về đây , xin cho đht biết để đưa vào . Cám ơn những áng thơ hay và tác giả . đht