သြင္ေမာင္

My blogs

About me

Industry Accounting
Location ၿမိဳ ့လား ဘားမင္းၿမိဳ ့, ၿပည္နယ္က ဗမာစာနဲ႔ေရးဖို႔ခက္ေနတယ္,နိဳင္ငံက..., Denmark
Introduction ကၽြန္ေတာ္ေလ လူ႔ေလာကႀကီးထဲ မွာ တစ္ေယာက္တည္း ေလွ်ာက္ေနခဲ့တယ္ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္သူ႔ဆီက ဘာမွမယူခဲ့ဖူးသလို ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း ဘာမွမေပးဖူးေသးဘူး အခုဒီဘေလာ့ေလး ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ အထီးက်န္မႈ႔ေတြ ေပးလိုက္သလို ဘေလာ့ေလးကေပးတဲ့ ေႏြးေထြးမႈ႔ ေတြကိုျပန္ယူေနတာပါ။