Unga Hörselskadade

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Sweden
Introduction Unga hörselskadade finns för dig som är mellan 0-30 år och har en hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet, är ensidigt döv eller någon annan form av hörselskada. Tillsammans skapar vi mötesplatser där vi kan träffas och utbyta erfarenheter, vi påverkar beslutsfattare genom intressepolitiskt arbete och anordnar läger och kurser för olika åldersgrupper. Vi har flera lokalföreningar och arbetsgrupper. Gå med du också! www.uh.se