BİLİNÇ AKADEMİSİ

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Non-Profit
Occupation SANAL ÜNİVERSİTE
Location TURGUTREİS, Bodrum / MUĞLA, Turkey
Introduction Bilinç Üniversitesi’nin işlevi ve kuruluş amacı: (a) İşlevi: “Bilgi Çağı” üniversitelerinin, zamanla Bilinçoloji Ana Bilim Dalına dönüşebilecek “Bilinç Enstitüsü” ya da “Bilinç Kürsüsü” gibi bölümler kurmalarına yardımcı olmak; böylece, bundan böyle, yalnız bilgili değil aynı zamanda bilinçli mimar, mühendis, doktor, sosyolog, psikolog, antropolog v.b. meslek mensuplarının yetişmesine katkıda bulunmak. (b) Kuruluş amacı: Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, eş deyişle, “dünyevi değerlerin” yerini “uhrevi değerlerin” aldığı bir dünya düzeni kurmak.
Interests BİLİM-KÜLTÜR, FELSEFE, TARİH, SOSYOLOJİ, İNSAN PSİKOLOJİSİ, TEKNOLOJİK GELİŞMELER, KEŞİF VE İCATLAR...