Escola de Pares i Mares del Penedès

My blogs

About me

Industry Education
Location Vilafranca del Penedès, Alt Penedès, Spain
Introduction Som una associació sense ànim de lucre des d'on organitzem activitats per a donar formació continuada als adults que tenen més influència sobre els infants i adolescents: pares, mares i professorat. L'EscolaPiM és un espai de trobada on s' ofereixen estrategies, recursos i solucions per educar als infants i adolescents amb èxit i fer front a les dificultats del món actual. L'EscolaPiM vol contribuir a crear més benestar i harmonia en el món. L' EscolaPiM va néixer el 2008, i des de aleshores ha estat, per alguns participants, un motor impulsor de transformació. Per a que això sigui possible el primer pas ha estat en passar de l’obsessió del comportament dels infants o adolescents, a la consiciència i responsabilitat del comportament propi de l'adult.