முனைவர் ய.மணிகண்டன்

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation உதவிப் பேராசிரியர்
Location சென்னை, தமிழ்நாடு, India
Introduction உதவிப் பேராசிரியர் தமிழிலக்கியத்துறை சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
Interests தமிழ் யாப்பியல், சுவடியியல், பாரதிதாசன் இலக்கியம்