ERLENDMOEN

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Education
Occupation Spouse
Location New Haven, Connecticut, United States
Introduction Rektor på Skaun ungdomsskole. Et års pause fra august 2019-juli 2020 fordi min kone tar sin PHD i psykologi på Yale universitet i New Haven, Connecticut USA. Egentlig lektor med allmennlærerutdanning og historie. Har jobbet som lærer i barneskolen, ungdomsskolen og i alternativ skole. Veileder skoler i Skoleteamet på Dagskolen. Hatt ansvar for satsingen på læringsmiljø i Trondheim kommune, særlig tiltak mot mobbing og arbeid med atferdsvansker. Forfatter av håndboka "Slik stopper vi mobbing" (Universitetsforlaget 2014) og Håndtering av mobbing i skolen (Pedlex 2017). Tidligere prosjektleder i Utdannings- og forskningsdepartementet og medlem av Djupedlutvalget for et godt skolemiljø