Ekometsätalouden liitto ry

My blogs

About me

Location Finland
Introduction Yhdistys on perustettu edistämään aidosti kestävää metsätaloutta, jossa yhdistyvät metsän-omistajalähtöinen, kannattava puuntuotanto sekä rikkaan metsäluonnon ja metsien monikäyttö-arvojen säilyminen. Avainasemassa on jatkuva kasvatus - metsänkäsittelymuoto, joka säilyttää metsät jatkuvasti puustoisina ja mahdollistaa eri tavoitteiden joustavan yhteensovittamisen. Yhdistyksen visiona on Metsä-Suomi, jossa viihtyy niin metsänomistaja, puunjalostaja, jokamies kuin monimuotoinen ja maisemallisesti eheä metsäluonto.