Matejakart

My blogs

About me

Gender Male
Introduction Jan Matěják Zabývá se výukou a malováním olejomaleb vrstvenou technikou starých vlámských mistrů a technikou alla prima. Specializuje se především na renesanční lavírovací techniku a na studium technických aspektů staromistrovských technik. Jeho cílem, je nejen znovuobjevení kvalit, zručnosti a znalostí starých mistrů, ale především šíření těchto znalostí a dovedností napříč regiony, zeměmi a světadíly k lidem bažícím - tak jako svého času on – po tom, namalovat klasické dílo. Hnán vnitřním puzením, svépomocí vytvořil a provozuje webové stránky, kde jsou zdarma dostupné nejen výukové texty, soubory PDF ale i výuková videa. Díky tomuto filantropickému přístupu si mohou případní zájemci o toto umění, nejen začít osvojovat základy techniky, ale především se vyvarují přešlapů, omylů a slepých uliček, které jsou vlastní všem začátkům. Web: www.matejakart.com www.olejomalba.eu