സോണ ജി

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Real Estate
Occupation ജോലി പോയി.
Links Audio Clip
Introduction ജീവിതത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥവ്യാപ്ത്തിയറിയാതെ... മിഴിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടന്‍ ആണു്‌ ഞാന്‍. എനിക്ക് കൂട്ടായി മറവിയും ഉണ്ട്
Interests വായന, എഴുത്ത്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, നടത്തം..
Favorite Movies അമരം, കിരീടം, ഈ പുഴയും കടന്ന്, സല്ലാപം, തൂവല്‍ കൊട്ടാരം, കാരുണ്യം
Favorite Music സെമി ക്ലാസിക്കല്‍, ക്ലാസിക്കല്‍, ഗസ്സലുകള്‍
Favorite Books കാലം, അസുരവിത്ത്, നാലുക്കെട്ട് കവിയുടെ കാല്‍പ്പാടുകള്‍