Iolanda Bethencourt

My blogs

About me

Gender Female
Industry Publishing
Location Barcelona, Catalunya
Introduction Directora de drets d'autor i comerç exterior de La Galera i Enciclopèdia Catalana, amb llarga experiència i responsabilitats diverses en el sector editorial del llibre: redacció, edició, drets d’autor i propietat intel•lectual. Llicenciada en geografia i història, amb estudis d’informàtica i idiomes (anglès, francès, alemany i rus). Codirectora de BEAT.cat, Observatori de l'edició digital, un web/bloc sobre les noves tecnologies en el món de l'edició, i Beat Lab, una plataforma experimental de projectes d'edició i lectura digital.
Interests catalanisme, cultura, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, progrés