రాజ్యలక్ష్మి.N

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Occupation Law
Location Guntur, AP, India
Introduction జీవితంలో నాకెంతో ఇష్టమైన వాటిలో సంగీతం ఒకటి. నేర్చుకోకపోయినా పాడకపోయినా మంచి సంగీతం వినడం నాకు చాలా ఇష్టం.
Interests పుస్తకాలు చదవటం, మంచి పాటలు వినటం చూడటం, కుటుంబంతో ఎక్కువగా గడపటం, కొత్త ప్రదేశాలు చూడటం( Travelling), ఇప్పుడు బ్లాగింగ్
Favorite Movies నాకు ఎప్పటికీ నచ్చే మంచి సినిమాలు చాలానే వున్నాయి
Favorite Music మనసుకు నచ్చేవి, ఎప్పుడువిన్నా ఎంతవిన్నా విసుగు అనిపించనివి, ఎక్కువగా ఇళయరాజా గారి పాటలు
Favorite Books జీవితాలని పరిచయం చేసేవి, జీవితాన్ని ఎలా మలచుకోవాలో నేర్పించేవి అవి ఎవరు రాసినా సరే చదవటం ఎప్పటికీ ఇష్టమైన అలవాటు...