Morgana no Espello

My blogs

About me

Gender Female
Location Cordeiro, Galiza
Introduction Bitácora da Galería de Estudos do Baixo Ulla, asociación de carácter non lucrativo e de ámbito local, cuxo marco de actuación é a comarca natural á que dá lugar o Baixo Ulla, e cuxos fins son os de recuperar, conservar e difundir o patrimonio material e inmaterial da dita comarca.