Viktor Ström

My blogs

About me

Gender Male
Introduction Jag har snart läst klart personalvetarprogrammet i Östersund vid mitt universitetet. just nu är jag i Kanada för att jag gjort min praktik här och valde att stanna kvar.