Ясен Ников

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Bulgaria
Introduction От 2006 започнах да търся информация за направата на ножове. От тогава насам нещата вървят от самосебе си и ножарството ми се превърна в любимо хоби и почти втора професия. Предпочитам да правя ножове по мой дизайн, като се придържам към класическите и функционални форми, но съм отворен и към модерните и нестандартни материали и дизайни. Засега използвам метода на отнемане на материала при изработка на острието на ножа - шлайфане. Създател и администратор съм на сайта knivesbg.com __________________________________ Since 2006 I started looking for information to make knives. Since then things go by themselves and knife making has become a favorite hobby and almost a second profession. I prefer to do my own design, stick to classic and functional forms, but I'm open to the modern and unusual materials and designs. So far, using the method of stock removal of material when making the knife blade - grinding. I am the creator and administrator of the site knivesbg.com