အခ်ိဳင္း

About me

Gender MALE
Occupation no
Location ေက်ာက္ပန္းေတာင္း, Myanmar (Burma)