സജി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Government
Occupation സിവില്‍ എഞ്ചിനീയര്‍
Location മനാമ , Bahrain
Introduction വയസ്സുകാലത്തെ ഓരോ തമാശകള്‍ ...കൂടെ അല്പം കാര്യവും!
Interests പുല്ലാങ്കുഴല്‍
Favorite Movies കാട്ടിലെ കണ്ണന്‍
Favorite Music ജിങ്കില്‍ ബെല്‍
Favorite Books പൂമ്പാറ്റ , കളിക്കുടുക്ക , ബാലരമ