സജി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Government
Occupation സിവില്‍ എഞ്ചിനീയര്‍
Location മനാമ, Bahrain
Introduction വയസ്സുകാലത്തെ ഓരോ തമാശകള്‍ ...കൂടെ അല്പം കാര്യവും!
Interests പുല്ലാങ്കുഴല്‍
Favorite Movies കാട്ടിലെ കണ്ണന്‍
Favorite Music ജിങ്കില്‍ ബെല്‍
Favorite Books പൂമ്പാറ്റ, കളിക്കുടുക്ക, ബാലരമ