නචියා

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation තාක්ෂණික නිලධාරී
Location මීරිගම, බස්නාහිර පලාත, Sri Lanka
Links Audio Clip
Introduction සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙන, කිසිම කෙනෙකුගෙ සිත නොරිදවා ඉන්න නිතරම උත්සාහ කරන.. මිනිස්සු ගැන තේරුන් ගන්න බැරිව හැමදාම දුක් වුණ..... ඉදිරියටත් දුක් වෙන කොල්ලෙක්..........
Interests තනියම ඉන්න, තනියම ඇවිදින්න....
Favorite Movies Sometimes in April, Hotel Ruwnda, රෑණ ගිරවු
Favorite Music හිතට වදින ඕනෙම එකක්....
Favorite Books කියවනවා නම් හොදටම මදි....