චතුමිතු

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location colombo, Sri Lanka
Introduction ලෝකයම අනිත් පැත්තට ගියත් පොළවට සමාන්තරව හා ගුරුත්වාකර්ෂණයට එකඟව කෙලින් ඉන්න නමුදු නිව්ටන්ගේ තෙවන නියමයට ප්‍රතිවිරුද්ව ප්‍රතිව්‍යර්ත නොවු ක්‍රියාවන්ට අනුව ඉදලා හිටලා යාළුවෙකුට ලණුවක් දිගෙන,විහිළුවක් කරගෙන හිටියට දඟ නැහැ සකි... හොද ළමයෙකි...!!!
Favorite Movies santihachiko, Red, TRON.Legacy.2010
Favorite Music crifice, Sweetest Surprise, Stuck in my heart, You # my no 1, To the sky