Kutak jezički

My blogs

About me

Industry Education
Occupation language teacher
Location Kikinda, Vojvodina, Serbia
Introduction Aktiv stranih jezika opštine Kikinda čine profesori engleskog, nemačkog, italijanskog, francuskog i latinskog jezika koji predaju u školama kikindske opštine i žele da unaprede svoj rad kroz međusobnu saradnju i saradnju sa drugim školama i institucijama.