ಅರವಿಂದ

My blogs

About me

Gender Male
Industry Science
Occupation Asst. Professor, Department of Physics, Indian Institute of Technology (IIT) Tirupati
Location ಮಾವಿನಕಾಯನಹಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Links Wishlist
Introduction ನಾನೊಬ್ಬ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ. ಸದ್ಯ Indian Institute of Technology (IIT) Tirupatiಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ. ಬದುಕು ಸುಂದರವೂ, ನಿಗೂಢವೂ ಆದದ್ದು. ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದುಕನ್ನ ಅರಿಯಬಲ್ಲೆ.ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣವೂ ಬದುಕಿನ ಧ್ವನಿ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ತೊಳಲುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ಕಂಡ ಅನುಭವದ ಸತ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲಿನ ರಚನೆಗಳು.... https://www.quantaravinda.com/ sakshiprajne@gmail.com
Interests ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗು ಅದರ ಸಂಬಂದ, ಬದುಕನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕರಗಳು...