Leanne

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Penygraig, Rhondda, Cymru / Wales
Introduction Aelod Cynylliad Plaid Cymru dros Ganol De Cymru ydw i. Rwy'n edrych mlaen i ddarllen eich sylwadau, ond cofiwch adael eich enw llawn wrth ddweud eich dweud. Yn anffodus, ni allaf gyhoeddi sylwadau di-enw. I'm a Plaid Cymru Assembly Member for South Wales Central. I look forward to reading your comments, but please remember to leave your full name when you have your say. Anonymous comments will not be published.