soca de mots

My blogs

About me

Location Menorca
Introduction Quan la glosa com a tal anava desapareixent, un grup de glosadors i persones amants de la glosa anava treballant de forma voluntariosa per a la seva recuperació. Corria l’any 1975 i la tasca s’engloba primordialment dins el Col•lectiu Folklòric. Des de 1981 els intents per donar forma al propòsit de col•lectiu exclusivament per a la glosa eren diversos, però poques les persones que en aquests moments poguessin fer un glosat a la manera dels antics. En aquells anys hi quedaven poc més de mitja dotzena de glosadors en tota Menorca. Per aquest motiu el 1986 es produeix el primer intent per transmetre les bases del glosat a persones interessades en aquest antic art. S’inicien els cursets nocturns a l’Associació de Vesins Glosador Vivó. S’estableix després l’Associació Soca de Mots com a col•lectiu format per amants de la glosa menorquina (Acta fundacional: 28 de maig de 1999). El mateixa any es crea l’Escola Menorquina de Glosat, depenent de l’Associació i patrocinada pel Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de l’illa. D’aquesta manera es veu incrementat el nombre d’associats i també de cada vegada són més els glosadors que participen en els glosats.