moja Opoka

My blogs

About me

Introduction Blog powstał aby przekazać Słowo Boga w "nieco" inny sposób.Ukazuję Słowo przez Jego dzieła,które są najpiękniejszymi obrazami Niebiańskiego Ojca, nic innego tu nie potrzeba, żadnych malowanych kukiełek,ani obrazków stworzonych ręką człowieka... korzystam : http://bibliamesjanska.com/ z pozdrowieniami w Chrystusie- "mojaOpoka" Jest to model-Słowo Pańskie na każdy dzień "Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce." Ew. Mateusza 7,24