பவள சங்கரி

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Human Resources
Occupation எழுத்தாளர், வரலாற்று ஆய்வாளர், நிறுவனர் - தமிழர் வாழ்வியல் ஆய்வு அறக்கட்டளை
Location ஈரோடு, India
Interests வாசித்தல், எழுதுதல்
Favorite Music ஜேசுதாஸ், குறை ஒன்றும் இல்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா - எம்.எஸ்.எஸ்
Favorite Books God father, vivekanandhar