Arne Strømme

My blogs

About me

Industry Architecture
Location Molde, Møre og Romsdal, Norway
Introduction Min tilnærming til fotografiet har ingen grenser, verken geografisk eller visuelt. Men veien blir stadig smalere. Det perfekte er ikke lenger perfekt. Det vakre er ikke like vakkert. Horisonten er skjev og fargene blir svakere. Men blikket er skjerpet.