සිතුමි ප්‍රියංගා

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Occupation හෙදියක්
Location ජා - ඇල, Sri Lanka
Introduction මොනවද කියන්නේ කියලත් හිතෙනවා . මොකද මම ගැන මමම කියන එකෙන් වැඩක් නෑනේ නේද . . . ම්ම්ම්ම් . මෙහෙම කියන්නම් . මම සිතූ . තමන්ගේ පාඩුවේ ඉන්න , කාටත් කරදරයක් නොවී නිතරම හිනාවත් එක්ක හාදකම් කියන්න කැමති කෙනෙක් . ඇති නේද . . .
Interests හැමෝමත් එක්ක සතුටින් නිදහසේ ඉන්න.
Favorite Movies Harry poter, Titanic, සංස්කාර් (හිංදි)
Favorite Books බත්තලං ගුන්ඩුව, සංසාර ආරන්යය, මඩොල් දූව