we4change

My blogs

About me

Introduction این وبلاگ، پایگاهی برای انتشار سایت فیلتر شده «تغییر برای برابری»، تریبون رسمی کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است. سایت کمپین در 5 ماه گذشته 3 بار فیلتر شده و با توجه به اینکه در 15 روز گذشته دو بار این سایت فیلتر شده، جمعی از علاقمندان به این حرکت تصمیم گرفته اند با راه اندازی وبلاگ ها و سایت های متعدد اقدام به انتشار مجدد مطالب جددی سایت تغییر برای برابری کنند. برای کمک به انتشار مطالب این سایت فیلتر شده می توانید با راه اندازی یک پایگاه اینترنتی با نام «تغییر برای برابری» فعالان این حرکت را یاری دهید ونشانی سایت یا وبلاگی را که ساخته اید به ایمیل onlinewechange@gmail.com ارسال کنید. در صورت فیلتر این وبلاگ ، آدرس های جدید و فیلتر نشده سایت را از آی دی we4change@yahoo.com دریافت کنید.