Bahagian Komunikasi Korporat Kraftangan Malaysia

My blogs

About me

Industry Communications or Media
Location Jalan Conlay, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia
Introduction Bahagian Komunikasi Korporat bertanggungjawab menguruskan perkara berkaitan publisiti dan perhubungan korporat serta perkara berkaitan penerbitan media dan iklan. Ketua Pengarah yang menentukan matlamat PR organisasi ini. Amalan perhubungan awam dipertanggungjawabkan oleh Ketua Pengarah di bawah pemerhatian Pengarah Bahagian.