ഗന്ധർവൻ

My blogs

About me

Gender MALE
Location വെഞ്ഞാറമൂട്, കേരളം, India
Introduction ഞാൻ ഹിന്ദുവല്ല,ഇസ്ലാമല്ല,ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല...ഒരു പച്ചമനുഷ്യൻ...ഒരു ഭാരതീയൻ
Interests പാരവയ്പ്, തൊഴുത്തിൽകുത്ത്, പരദൂഷണം, വായിനോട്ടം...................