Dom Długosza

My blogs

About me

Industry Museums or Libraries
Location Sandomierz, Świętokrzyskie, Poland
Links Audio Clip
Introduction Gotycki dom mieszkalny, ufundowany
w 1474-1476 r. przez ks. Jana Długosza
dla Księży Mansjonarzy, posługujących
w Kolegiacie Sandomierskiej.
Od 1937 r. siedziba
Muzeum Diecezjalnego, powstałego
na początku XX w. staraniem
ks. Józefa Rokosznego
i ks. Jana Wiśniewskiego.