4ebura6ka

My blogs

About me

Introduction Ако мислите ни винаги са устремени нагоре, към планината, има ли значение кои сме тук, "долу" ...