Greenwick

My blogs

About me

Industry Arts
Location Washington, United States
Introduction Dwi'n ddysgwyr Cymraeg, a dwi'n hoffi gwneud pypedau hefyd.
Interests Pypedau, Dysgu Cymraeg

Ydych chi'n siarad Cymraeg?