නන්ඳු

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location නාඳුනන රටක
Introduction සසරේ සැරිසරණ මිනිස් ජීවිත කෙටි කාලයක් පවතින නමුත් ඒ කෙටි කාලය තුල මිනිසුන් ලොවට තිළිණ කරන මිනිසත්කම සදාකල්හී ලෝකය සුවඳවත් කරන්නේය..
Favorite Music කන් කරච්චලයක් නොවෙන ගීත
Favorite Books ලක්බිමේ තවත් යුගයක්, අපුගේ ලෝකය, මාවතේ ගීතය, සතී, වන අරණකට පෙම් බැදි