Seaward

My blogs

About me

Industry Publishing
Occupation Generalist
Location Stockholm, Sweden
Introduction Verkligt namn Siwert, bloggaliaset Seaward är ett utdött brittiskt förnamn som jag gillar eftersom jag föddes med Jupiter i Vatten i fiendens och olyckans sjätte hus. Ett misstänksamt bevakande av havet eller den näriga vegetativa själen som lurar mänskligheten att spela under sin ideala nivå!
 
Nästan livslång astrologistudent med några års universitetsstudier (fil kand i humaniora och sedan säkerligen en till i ämnen som psykologi och filosofi) - lär dig spelreglerna för att sen kunna bryta dem snyggt (latitudinellt tänkande).