Propagiteur

My blogs

About me

Introduction ... er ei einskapleg mengde som, gjennom Kunst und Wissenschaft, skal fremje driv og medvit hos einskilde og ålmenta om omveltingas verke, i fortid, notid og framtid ...