ರಂಗನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್

My blogs

About me

Gender Male
Location ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Interests ಕತೆ ಕವನ, ಗೆಳೆತನ, ಟೀವಿ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿ
Favorite Movies ನಾಗಮಂಡಲ, ಶರಪಂಜರ
Favorite Books ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ, ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಕವಲು