.

My blogs

About me

Gender Male
Industry Communications or Media
Occupation Professor vid JMG
Location Göteborg, Sweden
Introduction Jag är professor vid JMG (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation) vid Göteborgs universitet. Min forskning handlar framförallt om kriskommunikation och politisk kommunikation. För tillfället är det mycket forskning om Covid-19, men också om valrörelser i Sverige och EU