నేస్తం

My blogs

About me

Gender Female
Introduction నా జాజి పూలు.. ఎన్నెన్నో ఙ్ఞాపకాల పరిమళాలు, తీపి తీపి కబుర్ల తోరణాలు, మిత్రుల కొరకు వేచి ఉన్న స్వాగతాలు, చిరుదివ్వెలు,విరి జల్లులు,హరి విల్లులు వెరసి నా జాజిపూలు...