Kim

My blogs

About me

Gender Male
Location Horne, Denmark
Introduction Jeg er sognepræst i Hobro Sogn, her har jeg været sognepræst og arresthuspræst siden 1. juni 2012. Dagbogen her skal bare forståes som lidt afslapning fra min side, et sted, hvor jeg kommer af med nogle af mine små kæpheste, men også bare som en slags overspringshandling, hvis jeg er kørt sur i et eller andet arbejde.