ഓര്‍മ്മകള്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Student
Location Idukki, Kattappana, Kerala, India
Introduction ജീവിത കാലം മുഴുവന്‍ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെപ്പോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു പാവം.. അധികം സുഹൃത്തുക്കളില്ല, അതു കൊണ്ട്തന്നെ വായനയോട് പ്രിയം... ബ്ലോഗ് വായിച്ച് വായിച്ച് എനിക്കും ഒരു മോഹം... അങ്ങനെ എന്നെ വലയം ചെയ്യുന്ന ഏകാന്തതയുടെ കൂട് തകര്‍ത്ത്... ഞാനെത്തി...
Favorite Books ആന്‍ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്‍, ബാല്യകാല സഖി, ആട് ജീവിതം..