പരദേശി

My blogs

About me

Industry Construction
Location ദോഹ, ഖത്തര്‍
Introduction തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനനം,വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിനകത്തും, പുറത്തും.93 മുതല്‍ പ്രവാസി.ഇപ്പോള്‍ ദോഹയില്‍ കുടുംബ സമേതം താമസം.