Sivs verden

About me

Gender Female
Occupation Hjelpepleier
Location Molde, Møre og Romsdal, Norway
Introduction Velkommen til Sivs verden. Her vil jeg dele mine tur bilder og komme med noen turtips.