Artist:Per S

My blogs

About me

Industry Education
Occupation Lektor
Location Løten, Innlandet, Norway
Introduction Mitt navn er Per Spangen. Bor på småbruk i Løten med Helge Olai Holmen. Hage og gardsplass er på ca 5 daa. Jobber som lærer ved Norges grønne fagskole - Vea. https://www.vea-fs.no/ Vil blogge om hage og det som måtte linkes opp mot hage.....og kanskje andre ting. Leder i Hageselskapet Hedmark
Interests Hage, kunnskapsformidling, kunstmaling, friluftsliv