Borgen Brenner

My blogs

About me

Introduction Borgen Brenner er en aksjonsgruppe som vil jobbe for å bevare Borgen i Gamlebyen som et utadrettet og levende kulturhus i fremtidens Bjørvika. Per i dag består gruppa av Håvve Fjell, Kristin von Hirsch, Pål Johnsen, Karoline Birkeli, Christian Gauss, Ernst Roger Aslaksen, Henrik E. Nielsen, Ingeborg Apall-Olsen, Sophie Irgens og Øystein Øyhus. Sammensetningen er ikke permanent. Vi tar inn ressurspersoner fortløpende og etter behov.