pohoryzont

My blogs

About me

Industry Architecture
Occupation architekt krajobrazu
Introduction Iwona Rudzińska-Wiśniewska Absolwentka Wydziału Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie