HungSon1942

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation dậy học
Location San Jose, California, United States
Introduction Mong ước cho quê hương thanh bình, mọi người chung sống an vui, độc lập, tự do thực sự, không độc tài đảng trị, không nô lệ ngoại bang.
Interests viết sách, làm thơ, chụp hình, cầu nguyện và làm việc
Favorite Movies chúng tôi muốn sống
Favorite Music anh là ai, Việt Nam tôi đâu, dậy mà đi, biệt kinh kỳ, xuất quân.
Favorite Books Kiều, Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam, Thế Giới Bùa Ngải, Điệp Vụ Sau Cùng, Nho Giáo .