APA CEIP Riu-Clar

My blogs

About me

Industry Education
Occupation Pares i Mares
Location Riu-Clar, Tarragona, Spain
Introduction L´APA CEIP RIU-CLAR es una associació que reuneix a pares, mares i tutors legals d´alumnes del CEIP RIUCLAR de Tarragona. Va ser creada el 1978 i la seu social s´estableix al mateix CEIP, C/ s/n de Tarragona (CP 43006).